Sino ang namimili sa Lupon ng Pangangasiwa?

Ang 2007-2008 na Lupon ay hinirang upang agarang mapatakbo ang OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha). Lahat na ng mga sumunod na lupon ay inihalal ng mga kasapi ng OTW. Tungkulin ng Lupon ang mag-organisa ng mga komite, gumawa ng mga huling pagpapasiya, gumawa ng pinansyal na tala, pangasiwaan ang pagsunod, at iba pa.

Ang mga miyembro ng Lupon ay inaasahang magsilbi ng mga tatlong taong termino. Isang-katlo ng Lupon ang ihinahalal bawat taon. Ihinahalal ang Lupon mula sa mga kasapi na may mabuting katayuan at nakapagsilbi ng hindi bababa sa isang taong termino sa isang komite. Bawat kasapi ng OTW ay nakakakuha ng isang boto sa halalan, kahit pa magkano ang kanilang naiambag. Kung ikaw ay interesado sa pagtakbo sa pagka-Lupon, mangyaring makipag-ugnayan sa mga kawani ng Halalan. Para sa karagdagang impormasyon sa proseso ng aming halalan, mangyaring bumisita sa Website ng Halalan ng OTW.

Comments are closed.