Siapakah yang menterjemahkan laman web ini?

Penterjemah OTW (Organisasi Karya-Karya Transformatif) berkerja dalam dua peringkat: staf Translasi dan pasukan bahasa. Staf menyelaras tugas penterjemahan dan berhubung dengan jawatankuasa lain. Pasukan bahasa berbeza dalam saiz (dengan sekurang-kurangnya satu penterjemah dan satu pembaca beta) dan tergolong daripada sukarelawan yang merupakan penutur asli, atau fasih dalam bahasa selain dari Bahasa Inggeris.

Selain daripada laman web ini, penterjemah juga membantu membuat projek OTW yang lain seperti Archive of Our Own – AO3 (Arkib Milik Kita) mudah di akses oleh pembaca antarabangsa.

Comments are closed.