Siapakah yang menentukan perbelanjaan OTW?

Lembaga pengarah yang bertanggungjawab dalam membuat keputusan ini sebagai kewajipan fidusiari. Lembaga bendahari pula dipertanggungjawab dalam pembentukan dan pelaksanaan perbelanjaan OTW (Organisasi Karya-Karya Transformatif), namun lembaga pengarah perlu mengundi dalam meluluskan perbelanjaan, termasuk perbelanjaan yang tidak dirancang. Untuk transaksi yang lebih kecil, lembaga pengarah akan mewakilkan tanggungjawab tersebut kepada ahli jawatankuasa OTW dalam menentukan barangan dan perkhidmatan yang diperlukan.

Comments are closed.