Si publique la meua obra a l’Archive of Our Own (Un Arxiu Propi) de l’OTW, quines lleis d’ús legítim s’apliquen, les del meu país o les dels EUA?

Com que la base de l’OTW (Organització per a les Obres Transformatives) i dels seus servidors es troba als EUA; creiem que s’apliquen les lleis dels EUA al contingut de l’Archive of Our Own – AO3 (Un Arxiu Propi), fins i tot si l’autor/a resideix o té la nacionalitat d’un país diferent. No obstant això, diversos països tenen declaracions diferent sobre l’abast de les seves lleis. Les lleis del teu país d’origen segurament se t’aplicaran. És possible que algunes seccions de les polítiques de l’OTW siguen més àmplies, o potser més restrictives, que les lleis d’una jurisdicció específica.

Altres organitzacions que ofereixen els seus serveis a una audiència internacional estan tractant amb els diversos règims legals sota els quals els seus usuaris i usuàries viuen, treballen i juguen. Creative Commons, per exemple, ha desenvolupat un procés de diversos passos per a “transportar” les seves llicències internacionals a través “tant de traduir lingüísticament com d’adaptar legalment les llicències a jurisdiccions particulars.

Idealment, ens agradaria desenvolupar un procés similar a l’OTW, però ara per ara, ens satisfà treballar amb els nostres amics i amigues de l’EFF quan es tracta d’advocació jurídica fora dels EUA. Si t’agradaria treballar en assumptes o educació legals de fora dels EUA, posa’t en contacte amb el Comitè de Voluntariat.

Comments are closed.