Saya tidak tinggal di Amerika Syarikat. Adakah sebuah konsep yang bersamaan dengan penggunaan adil di negara saya? Bagaimana mungkin ia berbeza daripada penggunaan adil di Amerika Syarikat?

Kebanyakan negara mempunyai pengecualian hak cipta untuk pelbagai tujuan. Di Eropah, istilah yang lebih umum adalah “fair dealing (pengurusan adil)”. Negara-negara berbeza dalam skop hak cipta dan pengecualian mereka.

Contohnya, di Kanada, sebuah parodi bukan pertahanan yang diiktiraf secara khusus terhadap pelanggaran hak cipta, walaupun ia boleh dikira pengurusan adil dalam keadaan yang sesuai. Australia mempunyai perlindungan terhad mengenai kebebasan komunikasi. Kajian Gowers dalam Harta Intelek di UK dijangka membawa perubahan dalam undang-undang UK mengenai parodi dan penggunaan transformatif.

Dalam kata lain, perkara ini rumit. Dan ia sentiasa berubah.

Comments are closed.