Saya telah membuat derma ulangan. Bolehkah saya mendapat hadiah terima kasih apabila sumbangan saya menjumlah kepada amaun tersebut?

Ya! Sila hubungi pasukan Pembangunan & Keahlian kami dan beritahu kepada kami hadiah mana yang anda menghendaki. Apabila anda telah mencapai jumlah sumbangan tersebut, kami akan menghantar hadiah kepada anda.

Comments are closed.