Saya berminat dengan peranan yang tidak disenaraikan pada masa ini. Bolehkah saya memohon juga?

Kami hanya menerima permohonan untuk peranan yang disenaraikan sahaja pada masa ini. Sebahagian daripada proses kami adalah hanya merekrut untuk peranan yang sedang menerima sukarelawan baru dan bersedia untuk melatih dan membawa mereka masuk. Namun begitu, kami menggalakkan anda untuk sentiasa menyemak laman sukeralawan dan Berita OTW (Organisasi Karya-Karya Transformatif) sekiranya peranan yang anda berminat mempunyai kekosongan. Jika anda mempunyai soalan lain yang tertentu mengenai peranan, anda boleh menghubungi Jawatankuasa Pengrekrutan Sukarelawan.

Comments are closed.