Saan napupunta ang aking donasyon? Paano ginagastos ng OTW ang salapi nito?

Sinusuportahan ng iyong donasyon ang mga operasyon at mga proyekto ng OTW (Organisasyon Para sa Ibahing Katha). Isa kaming organisasyon na binubuo ng mga boluntaryo, kaya napupunta ang bulto ng aming gastusin sa pagpapanatili ng aming mga proyekto.

Para sa karagdagang kaalaman ukol sa aming mga kasalukuyang gastusin at sa aming prospektibong badyet, mangyaring bisitahin ang:

Kung may iba ka pang katanungan, mangyaringmakipag-ugnayan sa Komite ng Pagsulong at Kaaniban.

Comments are closed.