Rydwyf yn creadwr proffesiynol. Ac os rhaid i mi osgoi darllen neu gydnabod ffangyfryngau sydd yn seiliedig ar fy ngwaith fy hun?

Mae hyn yn dewis personol. Os bydd darllen, gweld neu wylio ffangyfryngau yn gwneud chi’n flin, paid.

Mae awduron weithiau yn cael eu cynghori i osgoi darllen neu gydnabod bod ffanstorïau wedi trawsffurfio eu gwaith nhw, oherwydd gall awdur darllen stori, mynd ymlaen i ysgrifennu stori debyg, ac wedyn wynebu cyhuddiad gan y ffan bod yr awdur wedi copïo’i stori hw. Mae yna lawer o resymau i anwybyddu’r risg hon, y lleiaf ohonyn nhw yw’r ffaith bod cyfreithiau achos UD yn ffafrio’r awdur yn gyntaf: Ni fydd llys yn derbyn cyhuddiad bod gwaith hwyrach gan yr awdur cyntaf yn yr un bydysawd yn troseddu ar ffanwaith. Pan mae pobl yn dechrau gyda chynsail tebyg, nid yw hi’n syndod bod y ddwy ohonyn nhw yn dod lan a syniadau tebyg – ond mae cyfreithiau hawlfraint UD yn amddiffyn y mynegiad penodol o syniadau, ddim y syniadau ei hun. Hyd yn oed os mae ffanwaith yn debyg i waith hwyrach yn yr un bydysawd, nid yw tebygolrwydd syniadau (er enghraifft, sut mae hudlathau yn gweithio yn “Harry Potter”) yn ddigonol am gais hawlfraint.

Ond nid yw’r amhosibilrwydd o ennill yn cael gwared â posibilrwydd gall rhywun bygwth erlyn. Y broblem wir yw’r ffaith bod hi ddim yn cymryd ffanwaith i gynhyrchu bygythiad! Os mae awdur yn darllen llythyrau o ffaniau neu adolygiadau ar-lein, efallai byddw hw yn dod ar draws syniadau ffan am beth ddylai digwydd i’r cymeriadau; os mae hw yn darllen storïau gwreiddiol, efallai byddw hw yn dod ar draws plot neu gymeriad sy’n debyg i plot neu gymeriad defnyddw hw yn hwyrach. Mewn ffaith, mae’r achos troseddu tebygol o awdur-yn-erbyn-awdur yn cynnwys cyhuddiadau bod un gwaith wedi copïo’r llall, sy’n edrych fel gwaith gwbl anghysylltiol.

Mae cenhadaeth yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) yn cynnwys esboniad o’r gwahaniaeth rhwng syniadau a mynegiad. Gall llawer o bobl cael yr un syniad am beth fu’n digwydd ar y tymor nesaf o ”House”; ond os maen nhw i gyd yn ysgrifennu storïau sy’n mynegu’r syniad yn wahanol, nid yw’r storïau rhain yn troseddu ar ei gilydd.

Comments are closed.