Rydwyf â diddordeb mewn swydd sydd ddim wedi’i phostio. Allaf i geisio amdani?

Ar y funud, rydym ni ddim ond yn derbyn ceisiadau am swyddi ar y rhestr. Mae rhan o’n proses yw i ddim ond recriwtio am swyddi sydd yn derbyn gwirfoddolydd newydd a sydd yn barod i’w hyfforddi a’i croesawi mewn i’r tîm. Ond hefyd, annogym ni chi i gadw eich llygaid ar y tudalen gwirfoddoli a’r tudalen newyddion OTW (Mudiad Cyfryngau Trasffurfiadwy i weld os mae’r swydd rydych chi eisiau yn dechrau recriwtio. Os mae gennych chi unrhyw holiadau penodol amdan swyddi, gallwch cysylltu â Recriwtio a Gwirfoddoli

Comments are closed.