Quines mesures s’han aplicat per a protegir les inversions dels membres?

L’OTW (Organització per a les Obres Transformatives) és una societat anònima sense ànim de lucre, sotmesa a les lleis i regulacions que dicten les seves responsabilitats fiduciàries per dirigir activitats de manera que sostinguin el fideïcomís públic. L’OTW serà escodrinyada no només pels seus membres i fans de fora de l’organització, sinó també per l’agència federal encarregada de la recaptació fiscal i l’estat de Delaware, el nostre estat de constitució.

Hi ha unes quantes salvaguardes addicionals aplicades. El mal ús dels fons de l’OTW constitueix un frau i qui el cometi pot ser processat. Això actua com a força dissuasiva formal. La distribució dels fons de l’OTW seguirà els principis de comptabilitat acceptats en respecte a la supervisió i l’autorització de les despeses. Finalment, l’OTW ha de presentar anualment l’imprès 990 a l’agència federal encarregada de la recaptació fiscal per a informar de les activitats financeres de l’organització.

L’OTW presenta un informe anual, en el qual s’inclou un resum de les activitats de l’OTW durant l’any anterior, així com l’estat financer de l’organització. Aquest està disponible cada any al lloc web de l’OTW. L’imprès 990 és un document públic, però no estarà disponible al lloc web de l’OTW perquè conté informació personal sobre individus que no es pot difondre a Internet. Les persones que ho desitgin poden obtenir una còpia en paper de l’informe anual i de l’imprès 990 pel preu de la duplicació i el franqueig si contacten amb el tresorer de l’OTW. Escriu “Informe anual/990” a l’assumpte i proporciona una adreça de correu.