Quines mesures s’han aplicat per a protegir les inversions dels membres?

L’OTW (Organització per a les Obres Transformatives) és una societat anònima sense ànim de lucre, sotmesa a les lleis i regulacions que determinen les seves responsabilitats fiduciàries per dirigir activitats de manera que sostinguin el fideïcomís públic. L’OTW serà escodrinyada no només pels seus membres i per fans de fora de l’organització, sinó també per l’agència federal encarregada de la recaptació fiscal i l’estat de Delaware, el nostre estat de constitució.

Hi ha unes quantes salvaguardes addicionals aplicades. El mal ús dels fons de l’OTW constitueix un frau i qui el cometi pot ser processat. Això és un dissuasori considerable. La distribució dels fons de l’OTW seguirà els principis de comptabilitat acceptats en la supervisió i l’autorització de les despeses. La informació financera de l’OTW també és auditada per un altre organisme CPA independent cada any fiscal. Finalment, l’OTW ha de presentar anualment el formulari 990 a l’agència federal encarregada de la recaptació fiscal per a informar de les activitats financeres de l’organització.

Els informes de les auditories anuals i del formulari 990 estan disponibles publicament a la pàgina de l’OTW Informes i Documents rectors així com a la pàgina del Comitè de Finances.

Comments are closed.