Quina és la posició de l’OTW en relació al plagi vs. fanfiction?

Hi ha una diferència entre plagi (utilitzar de forma no reconeguda les paraules d’una altra persona però reclamar que són pròpies), fanfiction (agafar prestat de forma òbvia o reconeguda elements d’una història per a explicar una nova història en les pròpies paraules de l’escriptor/a del fanfic) i citació (utilitzar de forma òbvia o reconeguda extractes xicotets de l’obra d’una altra persona).

Quan diem «obvi» volem dir que fins i tot si un/a escriptor/a fan no ha escrit cap advertiment legal a la seua història, els lectors/es saben que ella o ell no va inventar Wonder Woman o Voldemort o la frase «utilitza la força, Luke».

El plagi és deshonest i evita que l’autor/a original reba cap crèdit per la seua obra original. Els fanfics i les citacions són usos legítims importants que reconeixen l’autor/a original i la seua obra. L’OTW (Organització per a les Obres Transformatives) no recolza el plagi; nosaltres recolzem els fanfics i les citacions.

Comments are closed.