Qui tradueix aquest lloc web?

Els traductors de l’OTW (Organització per a les Obres Transformatives) treballen en dos nivells: personal de Traducció i equips d’idioma. El personal coordina les tasques de traducció i coopera amb els altres comitès. Els equips d’idioma varien en mida (amb almenys un traductor i un corrector) i consisteixen en voluntaris que són o bé parlants nadius o dominen una llengua que no sigui l’anglès.

A banda d’aquest lloc web, els traductors també ajuden en altres projectes de l’OTW com ara l’Archive of Our Own – AO3 (Un Arxiu Propi), que és accessible a una audiència internacional.

Comments are closed.