Què significa obra transformativa?

Una obra transformativa agafa alguna cosa que ja existeix i la converteix en quelcom amb un nou propòsit, sensibilitat o forma d’expressió.

Les obres transformatives inclouen, però no estan limitades a, el fanfiction, la ficció sobre persones reals, els vídeos de fans i el fanart. L’OTW (Organització per a les Obres Transformatives) està interessada en tots els tipus d’obres transformatives, però la nostra prioritat serà donar suport i defensar els tipus d’obres allotjades al nostre arxiu i els fans que les creen.

Comments are closed.