Què és exactament l’ús legítim?

L’ús legítim és el dret d’utilitzar material amb drets d’autor/a sense tenir-ne el permís o pagar. És un límit bàsic a la llei de drets d’autor/a que protegeix la llibertat d’expressió. “Fair use” (ús legítim) és una expressió americana, tot i que totes les lleis de drets d’autor/a tenen uns límits que eviten que aquests drets siguen una censura privada.

L’ús legítim afavoreix els usos que (1) són no comercials i no lucratius; (2) són transformatius, afegint significats i missatges nous a l’original; (3) són limitats i no copien completament l’original; i (4) no substitueixen l’obra original. Cap d’aquests factors és absolutament necessari per a l’ús legítim, però tots hi ajuden i creiem que les obres de fans com les que hi ha a l’Archive of Our Own – AO3 (Un Arxiu Propi) són fàcilment qualificables com a usos legítims basant-nos en aquests factors.

Comments are closed.