Pwy yw partneriaid cyfreithiol yr OTW?

Mae pwyllgor Cyfraith yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) yn ymgynghori a’r “Stanford Fair Use Project” (Prosiect Defnydd Teg Stanford) a’r “Electronic Frontier Foundation” (Sefydliad Cyffindir Digidol).

Comments are closed.