Pwy sy’n elwi o’r AO3? Oes rhaid i defnyddydd tali?

Does neb yn elwi o’r “Archive of Our Own – AO3” (Archif Ein Hun) na’i chynnwys, yn cynnwys yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) fel mudiad; mewn wirionedd, mae’r cyferbyn yn wir, oherwydd mae’r OTW yn talu i westeïo’r AO3. Ni chaiff hysbysiadau eu dangos ar yr AO3. Yn lle, rydym ni’n gwneud ralïau cyfrannu cyhoeddus, fel ar y radio. Bydd cyfraniadau byth yn ofynnol i defnyddio’r AO3 neu unrhyw un o’i hoffer.

Comments are closed.