Pwy sy’n elwi o ffyrfiant yr OTW?

Mewn ffordd ariannol, does neb yn elwi; mae’r OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) yn fudiad ddi-elw, felly mae unrhyw elw mae’r OTW yn creu yn mynd i fewn i goffrau’r OTW i gefnogi’r gwaith mae’r OTW yn ei gwneud. Ar y funud, nid oes gen yr OTW unrhyw staff ar gyflog, a mae hi’n cael ei rhedeg gan gwirfoddolwyr. Mae ein polisï gwrthdaro buddiannau yn un sy’n cael ei hawrgrymu gan “IRS” (Gwasanaeth Cyllyd y Wlad) yr Unol Dalaethau.

Comments are closed.