Pwy sy’n dewis y Bwrdd Llywodraethwyr?

Gwnaeth y Bwrdd 2007-2008 cael ei phenodi i sefydlu a rhedeg yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) yn fuan. Mae pob Bwrdd arall yn cael ei hetholi gan aelodau’r OTW. Mae hi’n gyfrifol am drefnu pwyllgorau, gwneud penderfyniadau terfynol, cadw cofnodion cyllid, trafod cydymffurfiad ac yn y blaen.

Mae aelodau’r Bwrdd yn cael eu gofyn i weini cyfnod tair flwyddyn. Mae un trydydd o’r bwrdd yn cael eu hetholi bob blwyddyn. Mae’r Bwrdd yn cael ei hetholi o aelodau sydd ar dermau da, ac sydd wedi gweini o leiaf un cyfnod ar bwyllgor. Mae pob aelod o’r OTW yn cael un bleidlais yn yr etholiad, ddim ots faint maen nhw wedi cyfrannu. Os rydych chi â diddordeb mewn rhedeg am y Bwrdd, cysylltwch â staff Etholiadau. Am fwy o wybodaeth, edrychwch ar y wefan Etholiadau OTW.

Comments are closed.