Pwy sy’n dewis beth mae elw’r OTW yn cael ei wario ar?

Yn y diwedd, y Bwrdd sy’n gyfrifol am y ddewisiadau ariannol fel rhan o’i rhwymedigaethau ymddiriedol. Mae trysorydd y Bwrdd yn benodol yn gyfrifol am greu a mewnblannu cyllideb yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy), ond mae rhaid i’r Bwrdd pleidleisio i gymeradwyo’r cyllideb, a hefyd i gymeradwyo unrhyw taliadau anrhagweledig. Am daliadau llai, bydd y Bwrdd yn darparu cyfrifoldeb i bwyllgorau’r OTW, i ddatgan pa nwyddau a gwasanaethau sydd eu hangen.

Comments are closed.