Pwy sy’n cael ei nghroesawi i defnyddio gwasanaethau’r OTW a gwirfoddoli?

Croesawom ni pawb sydd eisiau siarad am ffynonellau (sioeau, bandiau, chwaraewyr chwaraeon, anime, a.y.y.b.) a theyrnasoedd; croesawom ni pawb sy’n hoffi creu neu ddarllen ffanstorïau, ffanfideöau, ffangelf a chyfryngau trawsffurfiadwy eraill.

Comments are closed.