Pwy sydd tu ôl i’r OTW?

Mae’r OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) yn fudiad a chafodd ei chreu gan ffaniau, am ffaniau. Caiff ei rhedeg gan fwrdd llywodraethwyr. Gwelwch Amdanom Ni am fwy o wybodaeth.

Comments are closed.