Puc fer una donació destinada a un projecte o despesa específics de l’OTW?

Actualment no hi ha cap forma de destinar donacions a un únic projecte o despesa de l’OTW (Organització per a les Obres Transformatives). Hi ha diverses despeses que no són per a cap projecte específic i relacionades amb l’organització en si: per exemple, el programari que utilitzen els nostres voluntaris/es per a realitzar les reunions i fer plans; el servidor d’allotjament que utilitzem tant per a la nostra documentació interna com per al contingut de l’Archive of Our Own – AO3 (Un Arxiu Propi); el tallafoc que protegeix Fanlore, l’AO3 i el nostre emmagatzematge intern. Les donacions van dirigides a tot aquest manteniment i a altres projectes de l’OTW.

Comments are closed.