Prøver OTW å endre loven?

Nei. Mens rettspraksis på dette området er begrenset, mener vi at dagens lov om opphavsrett allerede støtter vår forståelse av fanfiction som “fair use”.

Vi forsøker å utvide kunnskapen om fan-skaperes rettigheter og redusere forvirring og usikkerhet på både fan- og proffesjonelle skaperes sider om “fair use”, slik det gjelder for fanverker. En av våre forbilder er dokumentarfilmskapernes uttalelse av beste praksis i “fair use” , som har bidratt til å avklare rollen til “fair use” i dokumentarfilmproduksjon.

Comments are closed.