Proč TWC nenabízí PDF verzi článků?

Vzhledem k tomu, žeTransformative Works and Cultures – TWC (Transformativní tvorby a kultury) je multimediální periodikum, které zveřejňuje snímky, obsahuje videa a používá hyperlinky, musí být v online formě. Formát PDF není schopen adekvátně reprezentovat zaměřovaný interaktivní zážitek.

Dále, protože má TWC autorská práva dle Creative Commons Attribution 4.0 International License, mohou fanoušci chtít přetvořit jeho obsah vytvořením PDF a jeho zveřejněním. Dokud má v sobě dokument odkaz na původní zdroj a daný člověk za něj nechce peníze, je toto dle podmínek CC licence akceptovatelné. TWC takovou transformativní fanouškovskou aktivitu dokonce podporuje.

TWC též vzdoruje důležitosti, kterou akademické pole přisuzuje tištěným médiím. Pokud bychom vytvořili oficiální PDF, byly by místo online verze za hlavní považovány právě tyto dokumenty, čistě kvůli privilegiu, které je v akademickém vydavatelském průmyslu poskytováno tisku — a přesto PDF bude vždy jen sekundárním, nehybným obrazem interaktivního dokumentu.

Comments are closed.