Proč OTW věří, že transformativní tvorba je legální?

Záměrem autorského práva je chránit nárok autora na zisk ze svých prací po určité časové období, a to za účelem podpory tvořivého úsilí a všeobecného sdílení vědomostí. To však nevylučuje právo ostatních na původní dílo nějakým způsobem reagovat, ať už kritikou, parodií či, jak věříme, transformativní tvorbou.

Ve Spojených státech je autorské právo omezeno doktrínou dovoleného užití (fair use). Podle precedensu právního případu Campbell vs. Acuff-Rose má být na transformativní tvorbu brán při analýze dovoleného použití zvláštní ohled. Pro ty, které to zajímá, je na stránkách Fanlore Legal Analysis k dispozici podrobný rozbor.