Proč je právo volit do OTW podmíněno členským příspěvkem?

Stejně jako mnoho neziskových organizací používá i OTW (Společnost pro transformativní tvorbu) členský příspěvek jako jednoduchou a snadno ověřitelnou podmínku, která má zajistit, aby každý člen byl individuální osobou. V opačném případě by jedna osoba mohla získat členství vícekrát a mít v našich volbách více hlasů.

Tyto příspěvky se dále využívají na podporu OTW – hradíme z nich provozní náklady společnosti a všech našich projektů, abychom nemuseli používat reklamu nebo našim uživatelům účtovat poplatky. Chceme výši příspěvku udržet nízkou, aby nepředstavovala překážku pro nikoho, komu na naší společnosti záleží, ale doufáme, že většina členů bude moci darovat více.

Comments are closed.