Prečo je právo voliť vo voľbách do OTW podmienené členským príspevkom?

Rovnako ako veľa iných neziskových organizácií, aj OTW (Spoločnosť pre transformatívnu tvorbu) používa členský príspevok ako jednoduchú a ľahko overiteľnú podmienku, ktorá má zaistiť, že každý člen je individuálnou osobou. V opačnom prípade by mohla jedna osoba získať členstvo viackrát a mať tak viac hlasov v našich voľbách.

Tieto príspevky sa tiež používajú na podporu OTW – hradíme z nich prevádzkové náklady na vedenie organizácie a všetkých našich projektov, aby sme nemuseli používať reklamy alebo našim užívateľom účtovať poplatky. Výšku príspevku chceme udržať nízku, aby nepredstavovala prekážku pre nikoho, kto by mal záujem o našu organizáciu. Dúfame však, že väčšina môže prispieť aj viac!

Comments are closed.