Postoji li minimalna dobna granica za volontiranje?

OTW (Organizacija za transformativna djela) može primiti samo prijavnice za volontiranje od ljudi sa 16 godina i iznad. Posebne uloge i vijeća mogu zahtijevati kvalifikacije koje ograničavaju sudjelovanje osobama mlađim od 18 godina.

Comments are closed.