Pokud je moje práce zveřejněna na stránkách Archive of our own – AO3 (Našeho vlastního archivu), který patří k OTW, čím se má řídit? Pravidly povoleného užití v mé zemi, nebo těmi, která platí ve Spojených státech?

Protože OTW (Společnost pro transformativní tvorbu) a její servery sídlí ve Spojených státech, věříme, že se na obsah Archive of our own – AO3 (Našeho vlastního archivu) vztahují zákony Spojených států, a to i v případě, kdy autor žije v jiné zemi či je jiné národnosti. Nicméně, různé země se liší ve výkladu dosahu vlastních právních předpisů. Pravděpodobně se na vás tedy vztahují zákony vaší země. Je možné, že některé aspekty politiky OTW jsou volnější nebo naopak striktnější než zákony vaší země.

Jiné organizace, které slouží mezinárodní veřejnosti, mají co do činění s různou úpravou právních předpisů, podle nichž žijí, pracují či hrají jejich uživatelé. Například organizace Creative Commons vyvinula vícestupňový proces, který jejich licence “ukotvuje” v mezinárodním měřítku tím, že “licence překládá a provádí jejich zákonnou úpravu na specifické zahraniční jurisdikce.

V ideálním případě bychom podobný proces rádi vyvinuli i v rámci OTW, ale v současnosti jsme, co se právní obrany mimo jurisdikci Spojených států týče, velmi spokojeni, se spoluprací s našimi přáteli z EFF. Pokud byste se rádi věnovali právním otázkám, či vzdělávání mimo jurisdikci Spojených států, kontaktujte prosím: Výbor pro dobrovolníky.

Comments are closed.