Podporuje OTW komercializaci fanouškovské literární tvorby?

Hlavním a nejdůležitějším posláním OTW (Společnosti pro transformativní tvorbu) je ochrana fanoušků, kteří tvoří z lásky, své práce sdílejí zadarmo, v rámci fandomové ekonomiky daru, a kteří chtějí být součástí komunity a spojit se s ostatními fanoušky, aby oslavovali a reagovali na mediální tvorbu, která se jim líbí.

Tito fanoušci vytvářejí kolem děl, která mají rádi, živoucí a aktivní komunity a utrácejí spoustu peněz jak za původní díla, tak za s nimi související zboží, a povzbuzují k témuž i své okolí. Nekonkurují dílu původního autora, ale spíše je pomáhají dostat do povědomí ostatních.

Zatímco některá transformativní díla legitimně vydělávají – např. parodie jako The Wind Done Gone (převyprávění románu Jih proti severu z pohledu otroka), kritické analýzy, které rozsáhle citují z původního díla, “neautorizovaní průvodci” atd. – autoři fanouškovské literární a jiné tvorby o nic takového obecně neusilují. Chceme se jen radovat z našeho koníčku a komunity a sdílet naši kreativní tvorbu bez neustálých obav, že se nějaký příliš horlivý právník některé velké korporace rozhodne začít rozesílat návrhy na příkazy k upuštění od protiprávního jednání postavené nikoli na právních předpisech, ale spíše na finanční převaze.