Phạm vi của trang wiki Fanlore là đến đâu?

Phạm vi của Fanlore bao gồm các fandom và các tác phẩm biến đổi thuộc mọi thể loại của fan. Mục đích của chúng tôi là tạo một không gian lưu trữ đa dạng những đóng góp của các fan và giúp họ chia sẻ những trải nghiệm về lịch sử của cộng đồng fan của mình.

Comments are closed.