Per què un altre arxiu?

El nostre objectiu principal és crear un paquet de programari de codi obert nou i gratuït que permeta al conjunt de fans allotjar arxius propis robustos amb totes les funcionalitats, que puga suportar fins i tot arxius que continguen centenars de milers d’històries, i que tinga eines d’interacció social que permeten als/les fans establir connexions entre ells a través de les seues obres.

El nostre segon objectiu és utilitzar aquest programari per a oferir un espai d’allotjament no-comercial i sense ànim de lucre per a fanfics i altres obres de fans transformatives, on aquestes puguen ser protegides pel suport de l’OTW (Organització per a les Obres Transformatives) i aprofitar la tasca que desenvolupa l’OTW articulant arguments per defensar la legalitat i valor social d’aquestes obres. A diferència d’altres arxius, Archive of Our Own – AO3 (Un Arxiu Propi) no és dirigit per individus amb un interès en el fàndom que pot anar decreixent, sinó per una organització sense ànim de lucre dirigida per una junta rotativa de fans compromesos/es que és elegida anualment. Esperem que açò ens porte a tenir més permanència i estabilitat que altres arxius o servicis.

Comments are closed.