Per què totes les declaracions sobre valors i missions se centren en les fans dones?

L’OTW (Organització per a les Obres Transformatives) té els seus orígens en una comunitat fan amb dècades d’història caracteritzada per estar formada majoritàriament per dones. A conseqüència d’Internet i de les noves tecnologies, aquella comunitat i els seus interessos han crescut i continuen creixent ràpidament de diverses maneres i es creua amb altres comunitats de fans amb històries diferents. La forma en la qual la nostra comunitat s’expandeix i s’uneix amb altres varietats de cultura de remescla ens emociona i esperança i volem donar la benvinguda a qualsevol que vulgui fer allò que nosaltres fem. Al mateix temps, és important per a nosaltres reconèixer que aquesta comunitat creativa en particular és un lloc creat i modelat de forma molt marcada pels gustos de les dones, ja que aquest és un fet històricament poc comú i meravellós.

L’OTW valora tots els fans i les contribucions que realitzen els fans de tots els gèneres. Pel fet que l’OTW es va originar d’una pràctica d’obres de fans transformatives històricament arrelada en una cultura principalment femenina, també valorem específicament la història de la implicació de la dona i les pràctiques del fàndom modelades per la feina de les dones.

Moltes organitzacions estatunidenques, incloent-hi la Comic Book Legal Defense Fund (Fundació per a la Defensa Legal dels Còmics), l’Academy of Machinima Arts & Sciences (Acadèmia de les Arts i les Ciències de la Machinima) i l’Electronic Frontier Foundation (Fundació de les Fronteres Electròniques), se centren en els problemes i els interessos relacionats amb el fàndom. L’OTW se centra específicament en les qüestions relacionades amb les obres transformatives de fanfiction, fanvídeos i fanarts.

Comments are closed.