Pam yw’r wici dim ond ar gael trwy cyfrwng Cymraeg? A allai cyfrannu at y wici mewn iaith arall?

Mae teyrnassoedd ffanyddol yn ryngwladol, ac rydym yn croesawi cyfraniadau o ffaniau dros y byd i gyd. Ar y foment, mae Ffanllên yn adnodd cyfrwng Saesneg, ond mae golygydd yn cael ei annog i ddogfennu teyrnassoedd, ffangyfryngau a chymunedau ffan a oedd efallai wedi’i arweinio yn iaith ddi-Saesneg. Os hoffech cyngor ar neu cefnogaeth i ddogfennu rhannau o deyrnassoedd ddi-Saesneg, neu os gennych chi diddordeb mewn gweithio gyda Ffanllên i wella scôp rhyngwladol y wici, cysylltwch â ni.

Comments are closed.