Pam yw’r termau hyn yn cael ei ddefnyddio?

Cafodd y term “trawsffurfiol” ei ddewis yn benodol i amlygu’r amddiffyniad cyfreithiol fwyaf pwysig am bob math o ffangyfryngau (yn cynnwys storïau pobl byw) yn enw’r mudiad dielw: bod nhw’n drawsffurfiol y testunau gwreiddiol.

Mae defnydd trawsffurfiadwy yn un sy’n, yn eiriau’r Goruchaf Lys yr UD, “ychwanegu rhywbeth newydd, gyda phwrpas pellach neu gymeriad gwahanol, yn newid y ffynhonnell wreiddiol gyda mynegiad, ystyr neu neges newydd”. Mae stori o safbwynt “Voldemort” yn trawsffurfiadwy, a hefyd stori o seren bop sy’n darlunio rhywbeth amdan agweddau presennol ar enwogrwydd neu rywioldeb.

Mae’r llysoedd hefyd wedi dadansoddi ceisiadau “hawl cyhoeddusrwydd” yn erbyn gweithiau creadigol gan ddefnyddio prawf defnydd trawsffurfiol o gyfreithiau hawlfraint, felly mae hyn yn hefyd yn gymhwysol i un o’r problemau cyfreithiol penodol mae storïau pobl byw yn ei wynebu. Oherwydd mae yn o ein bwriadau ni yw amddiffyn yr hawl i ffanweithiau bodoli, mae cael amddiffyniad penodol yn ein henw yn bwysig i’r mudiad.

Comments are closed.