Pam ydyw’r datganiadau gwerthoedd a chenhadaeth yn canolbwyntio ar ffaniau benywaidd?

Mae gwreiddiau’r OTW wedi’i sefydlu yng nghymunedau ffaniau gyda degawdau o hanes fel cymunedau sydd wedi’i llenwi a menywod. Heddiw, oherwydd y We a thechnoleg, mae’r cymunedau rhain yn tyfu’n gyflym a chroestorri gyda chymunedau eraill sydd a hanesau gwahanol. Rydym yn gyffroes ac yn obeithiol amdan y ffordd mae ein cymuned yn tyfu a chwrdd ag amrywiaeth o ddiwylliannau ail-gymysga, ac rydym yn croesawi unrhyw un sydd eisiau gwneud beth rydym ni yn eu gwneud. Ar yr un pryd, mae hi’n hefyd yn bwysig i adnabod bod y gymuned greadigol hon wedi cael ei ffurfio gan yr hoffterau o fenywod, oherwydd yn hanesyddol mae hyn yn rhywbeth bendigedig a phrin.

Mae’r OTW yn gwerthfawrogi pob ffan o bob cenedl, a’i chyfraniadau. Ond oherwydd bod yr OTW wedi tyfu allan o ymarferion ffangyfryngau drawsffurfiadwy, rydym yn hefyd yn gwerthfawrogi’r hanes o ymglymiad menywod, a’r ymarferion o deyrnasoedd a gaiff ei ffurfio gan waith menywod.

Mae llawer o fudiadau, yn cynnwys y “Comic Book Legal Defense Fund” (Cronfa Amddiffyniad Cyfreithiol Comigau), yr “Academy of Machinima Arts and Sciences” (Academi o Wyddoniaeth a Chelf Graffigffilmio), a’r “Electronic Frontier Foundation” (Sefydliad Cyffindir Digidol), yn canolbwyntio ar ddiddordebau a phroblemau sy’n perthnasu i deyrnasoedd; mae’r OTW yn canolbwyntio’n benodol ar broblemau sy’n perthnasu i’r cyfryngau trawsffurfiol o ffanstorïau, ffanfideöau a ffangelf.

Comments are closed.