Pam ydy’r OTW yn credu bod cyfryngau trawsffurfiadwy yn gyfreithiol?

Mae hawlfraint i fod i amddiffyn hawl y creadwr i elwi o’i ngwaith am gyfnod o amser, i annog ymdrechion creadigol a rhaniad eang o wybodaeth. Ond nid yw hyn yn atal hawliau pobl eraill i ateb i’r gwaith gwreiddiol, os bydd hi’n sylwebaeith feirniadol, parodi neu, fel credwn ni, cyfryngau trawsffurfiadol.

Yn yr Unol Daleithiau, mae hawlfraint wedi’i gyfyngu gan athrawiaeth defnydd teg. Dalwyd yr achos cyfreithiol Campbell y.e. Acuff-Rose bod rhaid i ddefnyddiau trawsffurfiadwy cael cydnabyddiaeth arbennig o fewn dadansoddiadau defnydd teg. I’r rhai sydd a diddordeb mewn darllen dadansoddiadau cyfreithlon fanwl, gall fwy o wybodaeth cael ei ddarganfod ar tudalen Dadansoddiad Cyfreithiol Ffanllên.

Comments are closed.