Pam ydy hi’n cymryd mor hir i greu meddalwedd archifo?

Nid yw adeiladu’r fath o feddalwedd archifo mae’r OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsfyrfiadwy) eisiau yn broses syml. Nid ydym ni’n gosod archif wrth ddefnyddio meddalwedd bresennol, ond adeiladu meddalwedd archifo newydd a chod agored sydd wedi’i dylunio o gwmpas anghenion ffaniau, sydd yn haws i arofalu ac i ail-defnyddio, a sydd gallu delio a filiynau o storïau, sy’n dod o canoedd ar filoedd o defnyddydd cydamserol.

Mae’r gwaith hon yn cael ei gynnal gan grŵp o wirfoddolydd, yn cynnwys grŵp o wirfoddolydd dan hyfforddiant sy’n dysgu sut i ysgrifennu ac arofalu am god, i helpu adeiladu cymuned codio ffanyddol. Mae hyn yn grŵp o bobl sydd gallu helpu arofalu am y feddalwedd archif yn y dyfodol. Mewn eiriau arall, nid ydym yn unig yn adeiladu’r feddalwedd archif, rydym ni’n hefyd adeiladu’r adeiladydd.

Yn ôgystal a hyn, rydym ni wedi cymryd yr amser i ddatblygu polisïau cyfun ac addasiadwy i ffaniau, gyda cyn gymaint o mewnbwn ffanyddol a sy’n bosibl; gallwch weld y canlyniad trwy edrych ar ein Telerau ar yr “Archive of Our Own” – AO3 (Archif Ein Hun).

Mae hyn yn cymryd tipyn o amser i’w wneud, ond rydym ni’n credu’n hollol fod hyn yn werth yr amser. Gallwch dilyn cynydd datblygiad AO3 yn ein cylchlythyrau ac ar ein blog. I fod yn rhan o hyn, cysylltwch â phwyllgor Recriwtio a Gwirfoddoli.

Comments are closed.