Pam nad yw’r TWC yn darparu PDFau o’i herthyglau?

Oherwydd mae’r ”Transformative Works and Cultures – TWC” (Diwylliannau a Chyfryngau Trawsffurfiadwy) yn siwrnal amlgyfrwng sy’n cyhoeddi saethiadau sgrin, mewnblannu fideos a defnyddio hypergyswlltiadau, mae rhaid i’r siwrnal cael ei chyhoeddi ar-lein. Ni all PDFau ddyblu’r profiad rhyngweithiol o’r siwrnal.

Yn bellach, oherwydd mae’r TWC wedi’i hawlfreintio o dan Trwydded Priodoliad Gwerin Creadigol – Trwydded Rhyngwladol 4.0, efallai y bydd ffaniau’n eisiau trawsffurfio’r siwrnal trwy greu PDFau o’r cynnwys a’i gwneud ar gael yn gyffredinol. Oni bai bod y testun yn rhoi cysylltiau i’r ddogfen wreiddiol, ac nad ydy’r postwr yn gofyn am arian, mae’r gweithgaredd hon yn dderbyniol ô dan dermau’r drwydded CC. Mewn wirionedd, mae’r TWC yn annog y fath yma o weithgaredd trawsffurfiol ffanyddol.

Yn olaf, mae’r TWC yn nacáu’r bri mae’r llefydd academaidd yn rhoi ar gyfryngau sydd wedi’i brintio. Os wnaethom ni creu PDFau swyddogol, basau’r dogfennau rhain yn cael ei hamheuthun fel copi awdurdodol, ac nid y ddogfen wreiddiol, dim ond oherwydd y bri mae’r diwylliant cyhoeddi academaidd yn rhoi ar destunau sydd wedi’i argraffu – er byddai’r PDF yn wastad yn mynd i fod yn giplun llonydd eilradd o ddogfen ryngweithiol.

Comments are closed.