Pam yw rhai rhannau o’r cynnwys yn Saesneg, yn lle’r iaith dewisais?

Cyfieithwyd y wefan hon gan wirfoddolwyr yn eu hamser eu hun. Dewisom ni i ryddhau gwybodaeth yn eich iaith chi mor gynted â phosib, er bod y wefan gyfan ddim wedi’i chyfieithu’n gwbl eto. Rydym yn gweithio ar wneud y cynnwys i gyd ar gael yn eich iaith, ond rydym yn gofyn i chi deall bod hyn yn cymryd amser.

Comments are closed.