Pam creu archif arall?

Ein gôl cyntaf yw i greu meddalwedd newydd, sy’n rhad ac am ddim ac yn god agored i adael ffaniau gwesteio archifau cadarn llawn nodweddau eu hun, sydd gallu cynhali canoedd ar filoedd o storïau, a sydd gyda nodweddau o rwydweithiau cymdeithasol i galluogi ffaniau cysylltu a’i gilydd trwy eu gwaith.

Ein ail gôl yw i ddefnyddio’r feddalwedd i ddarparu lle gwesteio canolig anfasnachol a ddi-elw i ffanstorïau a ffangyfryngau trawsffurfiadwy eraill, ble cawn nhw eu diogelu gan eiriolaeth yr “Organization for Transformative Works – OTW” (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) a gallen nhw cymryd mantaes o waith yr OTW mewn ddatgan y dadl am yr werth cyfreithlon a chymdeithasol o’r ffangyfryngau hyn. Yn annhebyg i archifoedd eraill, ni chaiff ”Archive of Our Own” – AO3 (Archif Ein Hun) ei rhedeg gan unigolion a all cael diddordebau mewn teyrnasoedd sy’n newid a’r tymhorau, ond gan fudiad ddi-elw sydd wedi’i rhedeg gan fwrdd etholiadwy sy’n cylchi trwy nifer o ffaniau ymroddedig. Gobeithiwn bod hyn yn arwain at archif fwy parhaol a sefydlog i gymharu â archifau neu wasanaethau eraill.