Paano pinangangalagaan ng OTW ang datos na nakakalap nito sa mga indibidwal na nagbibigay ng donasyon?

May mga tiyak na impormasyong kailangang hingin ng OTW (tulad ng pangalan, tirahan, atbp.) sa mga donante upang sumunod sa mga alituntunin ng IRS. Dahil karaniwang gumagamit ng sagisag-panulat ang mga tagahanga sa kanilang fannish na buhay, babantayan ang impormasyong ito ng OTW at makikita lamang ng ingat-yaman ng OTW at mga miyembro ng komite ng Pagsulong at Kaaniban. Upang mapanatili ang iyong pagkadi-kilala, maaring magbigay ng donasyon sa pamamagitan ng salapi.

Comments are closed.