Paano makakakuha ng account sa AO3?

Ang Archive of Our Own – AO3 (Ating Sariling Sisidlan) ay naging open beta noong Nobyembre 2009. Para gumawa ng account, kailangan mo ng paanyaya. Kami ay gumagamit ng sistema ng mga bilyete ng paanyaya upang lumaki ang AO3 sa isang kontroladong paraan. Kailangang unti-unting magdagdag ng mga bagong tagagamit upang hindi lumobo ang dami ng ating mga account nang higit sa kakayahan ng aming hardware, bandwidth, tulong at suporta. Nakatutulong ito sa amin na tiyaking lahat ng gumagamit ng AO3 ay makakukuha ng pinakamaginhawang karanasan. Kapag natanggap mo na ang email ng paanyaya, magtungo sa kawing na nakasulat sa email upang makapunta sa pahina upang lumikha ng account. Kung ikaw ay binigyan ng kawang ng paanyaya isang dati nang tagagamit, mapupuntahan mo ang tamang pahina sa pagsunod sa kawing na iyon.

Comments are closed.