Paano ako makapagbibigay ng donasyon sa OTW?

Upang magbigay ng donasyon, pumunta lamang sa aming form para sa mga donasyon.

Salamat sa iyong pagtangkilik! Kung mayroon kang mga katanungan o isyu sa pagkumpleto ng iyong donasyon, mangyari lamang na makipag-ugnayan sa Komite ng Pagsulong at Kaaniban.

Comments are closed.