Paano ako makakapagtakda ng isang umuulit na donasyon (magbigay ng US$__ kada __ buwan)? Maaari bang tumungo ang umuulit na donasyon sa pagiging miyembro?

Bisitahin ang aming form para sa Umuulit na Donasyon upang makagawa ng umuulit na donasyon.

Kung iyong pinili ang opsyon para sa kaaniban, maaring mabilang ang iyong umuulit na donasyon patungo sa pagiging miyembro.