Paano ako makakapagtakda ng isang umuulit na donasyon (magbigay ng US$__ kada __ buwan)? Maaari bang ilaan ang umuulit na donasyon patungo sa pagiging miyembro?

Bisitahin ang aming form para sa Umuulit na Donasyon upang makagawa ng umuulit na donasyon.

Kung iyong pinili ang opsyon para sa pagkamiyembro, maaaring ilaan ang iyong umuulit na donasyon patungo sa pagiging miyembro.

Comments are closed.