Paano ako makakapagsumite sa TWC?

Makikita ang mga detalyadong patnubay ukol sa pagsumite online sa website ng Transformative Works and Cultures – TWC (Ibahing Katha at Kultura).

Malugod naming tinatanggap ang inyong mga gawa hangga’t sumusunod ang inyong kontribusyon sa pokus at saklaw ng TWC.

Comments are closed.