Paano ako makakakuha ng buod ng lahat ng aking donasyon sa piskal na taong ito?

Mangyaring makipag-ugnayan sa Komite ng Pagsulong at Kaaniban.

Comments are closed.