Paano ako magboboluntaryo upang tumulong? Kailangan ko bang maging kasapi para magboluntaryo?

Tinatanggap namin ang lahat ng mga nais tumulong! May daan dang boluntaryong nakikilahok sa mga proyekto ng OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha)—ang malaking nakararami sa kanila ay nagboluntaryo bilang tugon sa aming pampublikong paskil para sa pangangalap. Ang mga boluntaryo ng OTW ay nagmumula sa iba’t ibang lahi, kasarian, kultura, sekswal na pagkakakilanlan, at kakayahan. Hindi namimili ng boluntaryo ang OTW batay sa mga nakasaad na iyan, at pinapahalagahan namin ang pagkakaiba-iba ng aming mga kawani. Mangyaring makipag-ugnayan sa aming Komite ng Pagboboluntaryo kung nais magboluntaryo.

Comments are closed.