Paano ako magbibigay sa OTW? Maaari ba akong magbigay kung hindi ako nakatira sa Estados Unidos?

Kayang tumanggap ang OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha) ng mga donasyon kahit saan man sa mundo sa pamamagitan ng online na pagbibigay o sa tsekeng kinokoreo sa aming kaha sa opisina ng koreo. Magtungo sa Suportahan ang OTW para sa karagdagang detalye.

Hindi ibinubunyag sa OTW ng ginagamit naming taga-proseso ng kabayaran ang mga detalye patungkol sa mga credit card o mga numero ng bank account. Sadyang nakalagay man sa mga personal na tsekeng tatanggapin namin sa koreo ang mga impormasyon ng account, hindi namin itinatala ang mga ito.

Comments are closed.